Moderne Bedrijfs Administratie (MBA)

Start: elk moment, alleen privélessen

ONLINE

Prijs:  € 350 /  5 uur

Losse les € 80

Ook live online les

Wie kent het niet: het Associatiediploma Moderne Bedrijfsadministratie, beter bekend als MBA. Een onverwoestbaar diploma met een krachtige marktpositie. Het Associatiediploma MBA is een veelgevraagd diploma voor tal van interessante functies in de financieel-administratieve sector.

MBA’ers zijn vaak de administratieve spil in een bedrijf en werken met een grote mate van zelfstandigheid. Wilt u werken bij een ICT-bedrijf, in de gezondheidszorg of bij een accountantskantoor? In het MKB of bij een multinational? Met MBA op zak kunt in principe overal werken. Bovendien biedt MBA volop doorgroeimogelijkheden als u een leidinggevende positie ambieert in de financieel-administratieve richting. Kortom, een opleiding met veel toekomstperspectief. Zeer de moeite waard!

Inhoud MBA

summa van pacioli

Opleidingsniveau
vergelijkbaar met hbo-ad

Bedrijfsadministratie (Journaalposten)

De bedrijfsadministrateur is een belangrijke schakel in een onderneming. Alleen de leidinggevende boekhouder kan antwoord geven op de vraag: ‘Hoe staat de organisatie er financieel voor?’ Met het Associatiecertificaat Bedrijfsadministratie (Journaalposten) weet u exact wat het vak inhoudt. U kunt diverse soorten boekingen doen en berekeningen maken om duidelijke informatie te verstrekken over de bedrijfsadministratie van uw organisatie. Daarbij hebt u met dit certificaat gedegen kennis op het gebied van correctie-journaalposten bedrijfsbegrotingen, kostensoorten en kostenplaatsen.
ERP (Enterprise Resource Planning) maakt ook deel uit van het examen.

Bedrijfseconomie 2

U bent voor alle bedrijfseconomische beslissingen een waardevolle adviseur voor directie of management. U hebt inzicht in diverse economische begrippen. U maakt kostprijsberekeningen en past kostenbudgettering en -bewaking toe. Ook het analyseren van een jaarrekening is een bruikbare eigenschap, die u na het afronden van Bedrijfseconomie 2 in huis hebt.

Financiële rapportage & Analyse

Het maken en analyseren van een financiële rapportage is een flinke klus en van groot belang voor uw organisatie. U legt verbanden tussen de onderdelen van de balans:  de winst- en verliesrekening. Het kasstroomoverzicht kunt u onderkennen, berekenen, beoordelen en analyseren. Het blijft niet bij het maken van een sterke rapportage en analyse, u presenteert deze ook in woord en beeld. Daarbij is het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken belangrijk: uw rapportage geeft een helder beeld van de financiële situatie. Met het certificaat Financiële Rapportage & Analyse op zak, kunt u nauwkeurig en efficiënt de gevraagde gegevens in kaart brengen. U levert een stevige bijdrage aan de financiële afdeling.

Belastingen

Belasting: leuker kunt u het niet maken. Wel makkelijker: met het Associatiecertificaat Belastingwetgeving. U kent de wetten die van belang zijn voor de werkgever en werknemer en weet hoe u ze moet toepassen. Met kennis van de belangrijkste belasting-gerelateerde termen, doet u moeiteloos de belastingaangifte.

Meer informatie bij De Associatie voor Examinering: klik hier

Prijs MBA

Euroboompje

Boekhoudcollege verzorgt alleen privélessen voor MBA.

Wij doen dat online met MS Teams en MS OneNote.

De kosten bedragen € 350 / 5 uur.  *)

Losse les € 80 / uur. *)

Studiekosten boven € 250 zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

De algemene studiebelasting is afhankelijk van uw vooropleiding.
U dient rekening te houden met 0,5 – 1,5 uur per dag.

*) Vrijgesteld van BTW; ingeschreven bij het CRKBO

Diploma MBA

Diploma

Diploma halen? Dat kan!

De onderdelen van MBA worden online en individueel geëxamineerd door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Het examen voor het rijkserkende diploma MBA wordt afgenomen in het toetscentrum van de Open Universiteit. Als u vindt dat u voldoende bent voorbereid op uw examen dan kunt u uw examen zelf regelen op het voor u geschikte tijdstip.

De voorlopige uitslag volgt binnen 14 dagen

Voor examen in de regio Amsterdam:
Lamark
De Entree 99
1101 HE Amsterdam-Zuidoost

De kosten voor het examen € 184 / onderdeel te betalen aan de Associatie.

Voor prijzen en vrijstellingen gaat u naar www.associatie.nl

Niveau HBO 1

Vervolgstudie:

HBO Staats Praktijk Diploma (SPD)

Rapporteren

Associatie Praktijkdiploma Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV)

Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)

Uw Carrière via Indeed, Monsterboard, Stepstone, Adecco en Randstad

Boeken MBA

Wij gebruiken de boeken van uitgeverij Convoy.

Gemakkelijk bestellen:

Cursus MBA

U kunt op elk moment starten met uw privélessen.

De lessen worden overdag gegeven (m.u.v. woensdag) tussen 9.00 en 17.00 uur.

De lessen worden Online verzorgd

Meldt u aan voor Moderne Bedrijfsadministratie